Gübre Fabrikası Otomasyonu •Print•

 

Ham maddenin bunkerlerden alınıp paketlemede paketlenmesine kadar olan tüm proses otomasyon sistemi ile kontrol edilmektedir. Paketleme ile alakalı veriler sistemin hafızasında tutulmakta ve raporlanmaktadır. Raporlama bilgisine ve üretim bilgisine fabrika dışından herhangi bir yerden şifre ile internet üzerinden erişilebilmekte ve izlenebilmektedir.  

Tüm fabrikanın izlenmesi bir bakışta sağlanır, kontrolü ise bir tane tuşa basmakla başlatılıp otomatik olarak sıralı çalışması sağlanır. Bir çok bilgi bilgisayar ekranından izlenebilir ve kontrol komutu verilebilir. Termiği atan yada arıza yapan ünite ekranda belirgin bir şekide kırmızı renkle belirtilerek uyarı verir ve oraya kadar ki olan besleme sistemi otomatik olarak durur.

·         Rotary, Soğutma, Pang, Granurator, Konveyorlar, Bandlar:   Durum bilgisi: Arıza durumu, Çalışıyor durumu, Hazırda bekleme durumu, Dönüş izleme*, Akım izleme*

         Komutlar: Manuelde Durdurma ve Çalıştırma, Otomatikte start verme ve durdurma.

·         Kurutma, Eleme, Fan, Kırıcı:  Durum bilgisi: Arıza durumu, Çalışıyor durumu, Hazırda bekleme durumu, animasyonel gösterimi.

         Komutlar: Manuelde Durdurma ve Çalıştırma, Otomatikte start verme ve durdurma.

Sisteme bir tuşa basarak start verilir ve otomatikman sondan başa doğru sırayla taşıma sistemi belirlenen süreler ile sırayla çalışmaya başlar.  Güzergah üzerinde çalışacak olan ama sırasını bekleyen ekipman sarı renk ile gösterilir. Çalışma sırası gelen ise yeşile döner ve akışın yönünde animasyonel hareket ile akışı ve yönünü gösterir.   

Termik hatası, devir bekçisi hatası gibi arıza durumları ilgili ekipmanda kırmızı yanıp sönerek operatöre hem görsel hemde sesli bir uyarı ile bildirilir. Arıza yapan üniteyi besleyen sistem zincirleme otomatikman durdurulur. Arızanın sebebi alarm sayfasındanda okunabilir. Bir bakışta tüm tesisin içinde arızaya giren bir elevator, bir  konveyor vb.. çok rahat ve kolay bir şekilde teşhis edilebilir.